21 Stycznia 2019
Poniedziałek
Imieniny obchodzą:
Agnieszka, Epifani,
Jarosław, Jarosława,
Jerosława, Marcela
Do końca roku zostało 345 dni.
Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa PDF Drukuj
Centrum Kształcenia Zawodowego  i Ustawicznego w Strzelcach Opolskich zrealizowało “Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa (NPRCZ)  Priorytet 3: Rozwijanie zainteresowań uczniów przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych”.
Chęć udziału w programie zdeklarowano jesienią 2016 roku. Pozyskane fundusze w kwocie 15 tys. złotych (12 000 kwota dotacji + 3 000 zł. wkład własny organu prowadzącego Powiat Strzelce Opolskie) przeznaczone zostały na zakup nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami).
 

Planowane zakupy książek skonsultowano z uczniami, nauczycielami, rodzicami oraz Powiatową Biblioteką Publiczną. W marcu 2017 przeprowadzono ankietę, która pomogła zdiagnozować preferencje czytelnicze naszych uczniów. Na jej podstawie stworzono wstępną listę planowanych zakupów, która została skonsultowana z rynkiem wydawniczym.

We wrześniu zakupiono 627 tytułów, w tym pozycje, które uwzględniły potrzeby uczniów niepełnosprawnych. Książki z dużymi literami, dla osób mających problemy ze wzrokiem, słabowidzących, audiobooki, dla uczniów z różnymi dysfunkcjami związanymi z czytaniem, i komiksy, dla osób niedowidzących i mających problemy z przyswajaniem dłuższych tekstów. W celu ułatwienia uczniom korzystania z księgozbioru, biblioteka dostosowała godziny pracy, aby uczniowie mogli skorzystać ze zbiorów przed i po lekcjach.

Następnym etapem realizacji zadań programu, obok zakupu książek, była organizacja imprez i projektów edukacyjnych popularyzujących czytelnictwo w szkole. Projekty wybrano kierując się zainteresowaniami uczniów i ich potrzebami rozwoju czytelniczego.

Projekt „Mity wczoraj i dziś” objął uczniów klas pierwszych, którzy bliżej zapoznają się z mitologią grecką. Uczestniczyło w nim 204 uczniów z 9 klas. Podsumowanie projektu odbyło się w dniach 23.10.17 – 02.11.17 (1tca – 25.10, 1 tg – 25.10, 1tl – 24.10, 1tml – 25.10, 1trt – 27.10, 1tse – 23.10, 1aw1 – 26.10, 1mw2 – 02.11). Najlepszych uczniów w konkursie czytelniczym „Mity wczoraj i dziś”, który zamykał projekt, nagrodzono 12 grudnia 2017 r. Projekt umożliwił uczniom podejmowanie twórczych działań, kształtował wyobraźnię historyczną, uczył zespołowego rozwijania problemów, ćwiczył sprawność językową i kształcił umiejętność redagowania różnych form wypowiedzi. Konkurs czytelniczy pokazał, że młodzież ma całkiem sporą wiedzę dotyczącą  mitologii oraz nawiązań do mitów w literaturze, sztuce oraz życiu codziennym. Projekt przyczynił się do rozwijania zainteresowań czytelniczych z wątkiem mitologicznym, co potwierdził konkurs czytelniczy.

"Czy znasz twórczość Paulo Coelho?" - projekt edukacyjny dla klas drugich, trzecich i czwartych obejmujący korzystanie ze zbiorów biblioteki szkolnej, zakończył się konkursem w którym brali udział przedstawiciele 28 oddziałów, czyli 102 uczniów (2 af - 22 XI, 2 hw1 -21 XI, 2 kw2 - 28 XI, 2 ms - 22 XI, 2 tam - 27 XI, 2 tce - 20 XI, 2 tcw - 23 XI, 2 tg – 20 XI, 2 tlt - 30 XI, 2 tsb - 21 XI, 3 aw1 - 30 XI, 3 fw4 - 23 XI, 3 hw3 - 24 XI, 3 mw2 - 3 XI, 3 tas - 24 XI, 3 tch - 20 XI, 3 tcr - 20 XI, 3 te - 23 XI, 3 tg - 21 XI, 3 tmt - 21 XI, 3 twe - 23 XI, 4 ta - 20 XI, 4 tcw - 30 XI, 4 tg - 23 XI, 4 tgc - 30 XI, 4 the - 30 XI, 4 tms - 21 XI, 4 tt - 21 XI). Celem projektu było zachęcenie młodzieży do częstszej pracy z księgozbiorem biblioteki szkolnej, rozwijanie myślenia krytycznego, zdobycie umiejętności selekcji i wyszukiwania informacji. projekt sprzyjał poszerzaniu wiedzy o świecie, rozbudzaniu zainteresowań czytelniczych i poprawienie sprawności językowych z wykorzystaniem współczesnej literatury. Konkurs kończący projekt pokazał młodzieży twórczość brazylijskiego pisarza Paula Coelho, tak chętnie cytowanego. Uczniowie poznali opinie o jego twórczości, pogłębili umiejętności wyszukiwania informacji i pracy w grupie, oraz pracy z tekstem (czytanie ze zrozumieniem).
Realizowano również projekty w mniejszej skali w ramach lekcji bibliotecznych: „Nasze ulubione książki - Priorytet 3”, prezentacja zakupionych nowości, ocena jakości i atrakcyjności nowości wydawniczych; „Jakie książki lubimy - poznajemy nowości z Priorytet 3”, konfrontacja znanych tytułów z wybranymi nowościami wydawniczymi; „Poznajemy powieści graficzne (komiksy)”, omówienie innej formy wydawniczej znanych i lubianych postaci komiksowych oraz wydawnictw książkowych, popularnej formy wśród młodzieży i na świecie, prezentacja wybranych tytułów z Naszych zakupów; „Jakie książki warto czytać? (Priorytet 3)”, dlaczego wybieramy pewne tytuły, co stanowi o atrakcyjności lektury, na podstawie Naszych nowości.
Aby zachęcić młodzież do czytania, zespół nauczycieli języka polskiego zorganizował w szkole Głośne czytanie Wesela Stanisława Wyspiańskiego w ramach Narodowego Czytania 2017 i Ogólnopolskiego Dnia Głośnego Czytania (29 września), w jego ramach młodzież zaprezentowała wybrane fragmenty z lektury szkolnej.

Nasze działania wsparła Powiatowa Biblioteka Publiczna przy PCK w Strzelcach Opolskich. Oprócz konsultacji w sprawie zakupu nowości i informacji o wydarzeniach związanych z realizacją Priorytet 3, które pojawiały się na stronie PCK, odbyły się lekcje biblioteczne przygotowane dla naszej młodzieży. Wspólnie zrealizowano imprezę z udziałem uczniów,  5 września, w ramach Narodowego Czytania. A młodzieży szkolnej zaprezentowano nowości zakupione przez bibliotekę powiatową.

Aby dotrzeć do szerszego grona czytelników, w głównym holu Szkoły, wystawiono gazetkę promującą Priorytet 3, z zakupionymi tytułami. Informacja o Naszych nowościach pojawiła się także na stronie internetowej Szkoły, a w bibliotece przygotowano miejsce eksponujące książki z Priorytet 3.
Realizacja zadań Narodowego Programu Priorytet 3 objęła również rodziców. Na spotkaniach  wywiadowczych 21 listopada 2017 r. wychowawcy klas zapoznali rodziców z wpływem czytania na rozwój dzieci i młodzieży, oraz otrzymali ulotki przygotowane w tym celu przez nauczycieli bibliotekarzy.
Nasze starania zostały pozytywnie odebrane. Młodzież była zadowolona z naszych zakupów, od wypisania ankiet, czekali niecierpliwie na pojawienie się interesujących dla nich tytułów. Jak tylko zostały udostępnione, zyskały sobie uznanie wśród czytelników. Polecali sobie nawzajem to, co wypatrzyli w bibliotece.  Obserwowany ruch klienteli biblioteki obejmował przede wszystkim zakupione nowości wydawnicze. Najczęściej wypożyczane były „Rywalki” Kiery Cass, „Uratuj mnie” Guillaume Musso, „Tylko ty” Federico Moccia, „Ugly love” Colleen Hoover, „Zanim znowu zabiję” Mariusza Czubaja, popularność w naszej społeczności zyskała Katarzyna Michalak, którą dopiero teraz zaprezentowaliśmy czytelnikom.  Chłopcy wybierali przygody Percy Jacksona w książkach Ricka Riordana, „Survival dla każdego” Colina Towell, czy trylogię Metro Dimitrego Glukhovskiego. Nie zmalała popularność znanych już młodzieży autorów jak Nicholas Sparks, Stephen King, Richard Evans, czy Barbara Rosiek. Jak widać młodzież jest zainteresowana literaturą wydawaną współcześnie, i jeśli tylko mają możliwość, sięgają po nią. Z zakupionych 627 pozycji, udostępnianych w tak krótkim czasie, do zakończenia projektu dnia 31 grudnia 2017 r., wypożyczono 473 tytuły.
Popularność książek wzrasta, jeśli mogą polecać sobie je nawzajem czytelnicy, a w końcu biblioteka szkolna, to najbliższe miejsce, w którym mogą przyjrzeć się zainteresowaniom rówieśników i wymienić poglądy. Oby częściej można było doposażać biblioteki w wydawnictwa interesujące dla ich odbiorców.

 
następny artykuł »
Copyright 2019 CKZiU Strzelce Opolskie.